KASTRUP VINDUET A/S PRODUKTGARANTI KASTRUP yder A) 10 års produktgaranti for fabrikations- og materialefejl ved leverede vinduer og døre i plast, træ og træ/aluminium, og for at isoleringsruder monteret i vinduer og døre forbliver fri for støv og dug i rudernes indre; og B) 5 års produktgaranti på fyldninger og pladedøre; og C) 4 års produktgaranti på persienneruder; og D) 1 års garanti på elektrisk tilbehør efter datoen for levering af de nævnte produkter (defineres á den dato, hvor KASTRUP leverer ordren fra det omhandlede produkt til KASTRUPs kunde). Garantitilfælde skal af indehaveren straks og senest 3 måneder efter tidspunktet for konstatering af skaden/manglen skriftligt anmeldes til KASTRUP, og reklamationen skal være kommet frem til KASTRUP inden garantiperiodens udløb. Manglende overholdelse heraf medfører garantiens bortfald. Det rettes altid henvendelsen til den forhandler eller entreprenør, som har monteret/købt vinduerne eller dørene. Sammen med anmeldelsen skal fremsendes, ordrenummer, faktura eller følgeseddel fra forhandler eller entreprenør til dokumentation af, at skaden er omfattet af garantien. Der må ikke ske påbegyndelse af udbedring af en anmeldt skade før KASTRUP eller en af denne bemyndiget person har besigtiget skaden og godkendt den som værende dækket af garantien. Der kan dog i påkommende tilfælde foretages midlertidige afværgeforanstaltninger for at undgå følgeskader mv. Garantien er et supplement til indehaverens retsstilling i øvrigt og indskrænker eller ændrer således ikke på nogen måde de rettigheder, som indehaveren har mod sin leverandør, entreprenør eller mod KASTRUP i henhold til aftale eller lovgivning. Betingelser for produktgarantien A) Vinduer og døre skal være transporteret, opbevaret og monteret fagmæssigt korrekt under iagttagelse af gældende monteringsanvisninger fra KASTRUP og i øvrigt efter god håndværksmæssig skik. Monteringsanvisninger kan findes på www.kastrupvinduet.dk eller rekvireres hos KASTRUP VINDUET. B) Vinduer og døre skal anvendes på normal og korrekt måde uden at blive udsat for anden slitage end den der normalt er en følge af påvirkninger fra vind og vejr og af korrekt betjening. C) Vinduer og døre skal vedligeholdes på korrekt måde vedrørende rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Der henvises til Vinduesindustriens forskrifter om vedligeholdelse, som kan findes på www.vinduesindustrien.dk eller kan rekvireres hos KASTRUP. For plast og træ/aluminium elementer kræves det at vinduernes og dørenes udvendige flader rengøres efter behov, dog som minimum med 2 årlige afvaskninger. For så vidt angår træ elementer skal disse behandles efter behov og inden en decideret forvitring af overfladen er påbegyndt. D) Garantien dækker ikke skader på vinduer og døre, der måtte opstå som følge af andre årsager, såsom hærværk, fejlagtig brug, manglende eller mangelfuld rengøring og vedligeholdelse, fejl i tilstødende konstruktioner mv. E) Garantien dækker alene funktionsmæssige svigt, og omfatter således ikke skader som følger af påvirkning af vind og vejr, og som blot forringer vinduernes eller dørenes udseende, eller skader som skyldes almindelige slid og ælde ved normal og korrekt betjening. F) Garantien dækker ikke skader, der er dækket af anden garanti eller af en forsikring. G) Garantien gælder alene ved montering af de omhandlede vinduer og døre i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. Betingelser for produktgarantien på Isoleringsruder A) Ruden skal være fabriksmonteret. B) Ruden skal i afstandsskinnen være forsynet med oplysninger om produktionstidspunktet. C) Garantien dækker ikke skader, der måtte opstå som følge af andre årsager, såsom stød, slag, mangelfuld opbevaring, manglende beskyttelse i byggeperioden, bevægelser i tilstødende konstruktioner, frostsprængninger, termiske påvirkninger i øvrigt, kemiske angreb på glasset, hærværk, manglende eller mangelfuld rengøring og vedligeholdelse af ramme, karm og monteringsmaterialer mv. D) Ruden må ikke have været udsat for bearbejdning efter levering, såsom slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning mv. E) Ruder der har påsatte eller indbyggede dele, såsom blyruder, alarmsystemer, mv er alene dækket af garantien såfremt de pågældende dele ikke kan antages at være årsag til skaden. F) Garantien dækker alene skader, hvor der viser sig støv eller dug i rudens indre. Betingelser for produktgarantien på persienneruder A) Garantien er afgrænset til alene at dække kvalitets- og funktionsfejl på persienneruden. B) Garantien dækker ikke løse komponenter, såsom betjeninger, strømforsyninger og styringsenheder. C) Garantien dækker kun direkte udskiftningsomkostninger. Dækningsomfang Garantien omfatter vederlagsfri, fagmæssig korrekt afhjælpning af skaden eller om nødvendigt vederlagsfri omlevering af nyt vindue, dør eller isoleringsrude. Er det pågældende vindue, den pågældende dør eller den pågældende isoleringsrude ikke længere i produktion kan der ske omlevering af et andet tilsvarende produkt. KASTRUP har afhjælpningsret og –pligt, og kan derfor kun afkræves betaling for afholdte håndværkeromkostninger til afhjælpning, hvis KASTRUP ikke selv har sørget for afhjælpning indenfor en rimelig frist efter reklamation er modtaget. Såfremt det viser sig nødvendigt at foretage omlevering omfatter garantien ikke håndværkerudgifter til udtagning og bortskaffelse af det beskadigede produkt eller til montering af det omleverede produkt. Garantien dækker ingen form for betaling af erstatning, godtgørelse eller lignende. KASTRUP VINDUET hæfter således hverken for følgeskader på bygninger, inventar og lignende, for udgifter til erstatningslejemål, opmagasineringer mv. eller for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Garantien omfatter ikke A) Slitage som følge af almindeligt dagligt brug, blegning/nuanceforskelle eller andre forhold der skyldes vind og vejr. Herunder sliddele inden for beslag og tætningslister som må udskiftes med baggrund i anvendelse og betjening. B) Tæthed for døre leveret med 1. punktslås og hvor konstruktionen gennembrydes af tilbehør såsom ventiler og kattelemme osv. C) Vand der presses ind ved dørtrin på indadgående døre. D) Produkter der belastes af ydre påvirkninger som: diverse skumtyper og andre bygningsdele, ekstreme påvirkninger ift. varme, fugt, kemi og klima. E) Funktionaliteten i elementer der overskrider maksimum mål i KASTRUP VINDUET s typeoversigt eller hvor der er noteret forbehold i ordrebekræftelsen. F) Såkaldte udviklingsskader, hvor der viser sig en defekt, men hvor KASTRUP har anvendt metoder og materialer, som på fremstillingstidspunktet blev anset for sædvanlige og forsvarlige blandt fagfolk. Vi gøre opmærksom på at der i visse vejr situationer pga. den høje isoleringsevne i produkterne kan opstå forbigående dug på ruden. Vi hjælper dig altid hvis der opstår det mindste spørgmål Invi Invi fra Kastrup Vinduet er alt det lys, du har brug for, uden besværet. Invi er et næsten rammeløst vindue med et tyndt design og smarte funktioner. Glasset har et af branchens bedste energiværdier. Og fordi den lukker mere lys ind end andre vinduer, giver den en smuk udsigt uden at gå på kompromis med energieffektiviteten. Plast Har du brug for et nyt vindue der er indadgående? Stop med at lede! Kastrup Vinduet Standard+ serie er perfekt til både den budgetbevidste og den designbevidste. Den har et elegant design, høj kvalitet og en perfekt balance mellem sikkerhed og ventilation. Med sin overkommelige pris er der ikke noget bedre tidspunkt at anskaffe sig et vindue. Fyrretræ Vi skaber vinduer, der udtrykker dansk design kombineret med materialers kvalitet og fokus på detaljer. Med Kastrups fyrretræsvinduer får du et klassisk vindue, i et moderne design. Mahogni træ Med Kastrups hårdttræsvinduer får du et vindue, der er smukt, praktisk, slidstærkt og har en høj miljøprofil. Ja, du betaler flere penge på forhånd, men fordi vores vinduer er bygget til at holde lige så længe som dit hus, vil omkostningerne på lang sigt være lavere end for andre typer vinduer. Kultur træ/alu Kastrup møblers Kultur-serie er det bedste fra to verdener. Vores nye linje kombinerer fordelene ved vores Nature-serie med muligheden for en designkombination af fyrretræ, hårdttræ og aluminium. Kastrup Kultur-serien har et eksklusivt design med en moderne kant. Du kan selv samle dine møbler, eller vi kan lave det for dig efter din smag. Natur træ/alu Kastrups Natur-serie er en kombination af de nyeste teknologier og lækkert dansk design. Vinduerne er lavet af både træ og aluminium, hvilket gør dem lettere og slankere, end du nogensinde har set før. Natur-serien er desuden designet til at bruge mindre energi og give et bedre indeklima. Standard træ/alu Når det kommer til at lede efter et vinduessystem, der passer problemfrit ind i ethvert rum, er Standard Series svaret. Kastrup Vinduet er stolte af at kunne tilbyde et af de mest elegante indadvendte vinduessystemer på markedet, med en lav karmhøjde for at gøre udsynet indefra endnu bedre. Med sit enkle design og en slanke aluminiumsprofil er vores vinduessystem perfekt til ethvert rum i dit hjem.

KASTRUP VINDUET A/S PRODUKTGARANTI

KASTRUP vinduer yder
A) 10 års produktgaranti for fabrikations- og materialefejl ved leverede vinduer og døre i plast, træ og træ/aluminium, og for at isoleringsruder monteret i vinduer og døre forbliver fri for støv og dug i rudernes indre;
B) 5 års produktgaranti på fyldninger og pladedøre;
C) 4 års produktgaranti på persienneruder;
D) 1 års garanti på elektrisk tilbehør
efter datoen for levering af de nævnte produkter (defineres á den dato, hvor KASTRUP leverer ordren fra det omhandlede produkt til KASTRUPs kunde).
Garantitilfælde skal af indehaveren straks og senest 3 måneder efter tidspunktet for konstatering af skaden/manglen skriftligt anmeldes til KASTRUP VINDUET . Reklamationen skal være kommet frem til KASTRUP inden garantiperiodens udløb. Manglende overholdelse heraf medfører garantiens bortfald. Det rettes altid henvendelsen til den forhandler eller entreprenør, som har monteret/købt vinduerne eller dørene. Sammen med anmeldelsen skal fremsendes, ordrenummer, faktura eller følgeseddel fra forhandler eller entreprenør til dokumentation af, at skaden er omfattet af garantien.

 

Påbegyndelse

Der må ikke ske påbegyndelse af udbedring af en anmeldt skade før KASTRUP eller en af denne bemyndiget person har besigtiget skaden og godkendt den som værende dækket af garantien. Der kan dog i påkommende tilfælde foretages midlertidige afværgeforanstaltninger for at undgå følgeskader mv.
Garantien er et supplement til indehaverens retsstilling i øvrigt og indskrænker eller ændrer således ikke på nogen måde de rettigheder, som indehaveren har mod sin leverandør, entreprenør eller mod KASTRUP i henhold til aftale eller lovgivning.
Betingelser for produktgarantien
A) Vinduer og døre skal være transporteret, opbevaret og monteret fagmæssigt korrekt under iagttagelse af gældende monteringsanvisninger fra KASTRUP og i øvrigt efter god håndværksmæssig skik. Monteringsanvisninger kan findes på www.kastrupvinduet.dk eller rekvireres hos KASTRUP VINDUET.
B) Vinduer og døre skal anvendes på normal og korrekt måde uden at blive udsat for anden slitage end den der normalt er en følge af påvirkninger fra vind og vejr og af korrekt betjening.
C) Vinduer og døre skal vedligeholdes på korrekt måde vedrørende rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Der henvises til Vinduesindustriens forskrifter om vedligeholdelse, som kan findes på www.vinduesindustrien.dk eller kan rekvireres hos KASTRUP vinduer garanti. For plast og træ/aluminium elementer kræves det at vinduernes og dørenes udvendige flader rengøres efter behov, dog som minimum med 2 årlige afvaskninger. For så vidt angår træ elementer skal disse behandles efter behov og inden en decideret forvitring af overfladen er påbegyndt.

Garantien:

D) Garantien dækker ikke skader på vinduer og døre, der måtte opstå som følge af andre årsager, såsom. Hærværk, fejlagtig brug, manglende eller mangelfuld rengøring og vedligeholdelse, fejl i tilstødende konstruktioner mv.
E) Garantien dækker alene funktionsmæssige svigt, og omfatter således ikke skader som følger af påvirkning af vind og vejr. Som blot forringer vinduernes eller dørenes udseende, eller skader som skyldes almindelige slid og ælde ved normal og korrekt betjening.
F) Garantien dækker ikke skader, der er dækket af anden garanti eller af en forsikring.
G) Garantien gælder alene ved montering af de omhandlede vinduer og døre i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland.
Betingelser for produktgarantien på Isoleringsruder
A) Ruden skal være fabriksmonteret.
B) Ruden skal i afstandsskinnen være forsynet med oplysninger om produktionstidspunktet.
C) Garantien dækker ikke skader, der måtte opstå som følge af andre årsager, såsom. Stød, slag, mangelfuld opbevaring, manglende beskyttelse i byggeperioden, bevægelser i tilstødende konstruktioner, frostsprængninger, termiske påvirkninger i øvrigt, kemiske angreb på glasset, hærværk, manglende eller mangelfuld rengøring og vedligeholdelse af ramme, karm og monteringsmaterialer mv.
D) Ruden må ikke have været udsat for bearbejdning efter levering, såsom slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning mv.
E) Ruder der har påsatte eller indbyggede dele, såsom blyruder, alarmsystemer, mv er alene dækket af garantien såfremt de pågældende dele ikke kan antages at være årsag til skaden.
F) Garantien dækker alene skader, hvor der viser sig støv eller dug i rudens indre.
Betingelser for produktgarantien på persienneruder
A) Garantien er afgrænset til alene at dække kvalitets- og funktionsfejl på persienneruden.
B) Garantien dækker ikke løse komponenter, såsom betjeninger, strømforsyninger og styringsenheder.
C) Garantien dækker kun direkte udskiftningsomkostninger.

Dækningsomfang

Garantien omfatter vederlagsfri, fagmæssig korrekt afhjælpning af skaden eller om nødvendigt vederlagsfri omlevering af nyt vindue, dør eller isoleringsrude. Er det pågældende vindue, den pågældende dør eller den pågældende isoleringsrude ikke længere i produktion kan der ske omlevering af et andet tilsvarende produkt.
KASTRUP har afhjælpningsret og –pligt, og kan derfor kun afkræves betaling for afholdte håndværkeromkostninger til afhjælpning, hvis KASTRUP VINDUET ikke selv har sørget for afhjælpning indenfor en rimelig frist efter reklamation er modtaget.
Såfremt det viser sig nødvendigt at foretage omlevering omfatter garantien ikke håndværkerudgifter til udtagning og bortskaffelse af det beskadigede produkt. Eller til montering af det omleverede produkt.
Garantien dækker ingen form for betaling af erstatning, godtgørelse eller lignende. KASTRUP VINDUER garanti hæfter således hverken for følgeskader på bygninger, inventar og lignende, for udgifter til erstatningslejemål, opmagasineringer mv. eller for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Garantien omfatter ikke.

Slitage:

A) Slitage som følge af almindeligt dagligt brug, blegning/nuanceforskelle eller andre forhold der skyldes vind og vejr. Herunder sliddele inden for beslag og tætningslister som må udskiftes med baggrund i anvendelse og betjening.

Tæthed:

B) Tæthed for døre leveret med 1. punktslås og hvor konstruktionen gennembrydes af tilbehør såsom ventiler og kattelemme osv.

Vand:

C) Vand der presses ind ved dørtrin på indadgående døre.

Produkter:

D) Produkter der belastes af ydre påvirkninger som: diverse skumtyper og andre bygningsdele, ekstreme påvirkninger ift. varme, fugt, kemi og klima.

Funktionaliteten:

E) Funktionaliteten i elementer der overskrider maksimum mål i KASTRUP VINDUET s typeoversigt eller hvor der er noteret forbehold i ordrebekræftelsen.

Udviklingsskader

F) Såkaldte udviklingsskader, hvor der viser sig en defekt, men hvor KASTRUP VINDUER garanti har anvendt metoder og materialer. Som på fremstillingstidspunktet blev anset for sædvanlige og forsvarlige blandt fagfolk.
Vi gøre opmærksom på at der i visse vejr situationer pga. den høje isoleringsevne i produkterne kan opstå forbigående dug på ruden.

 

Vi hjælper dig altid hvis der opstår det mindste spørgmål

Lad os kontakte dig og snakke om mulighederne for nye vinduer og døre