Sydkystens Vinduer - KPK Døre og vinduer

Du kan læse KPKs garantierklæring ved at klikke her

 

KPK Døre og Vinduer A/S • Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing Mors • Tel.: 9670 2400 • kpk@kpk-vinduer.dk • www.kpk-vinduer.dk

Garantierklæring – 10 års garanti

Garantierklæringen er gældende for KPK døre og vinduer leveret og monteret i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland) fra 1. september 2013.
Under forudsætning af, at elementerne på din ordre bliver monteret i overensstemmelse med KPK’s monteringsanvisning og bliver vedligeholdt efter anvisningerne i KPK’s brugervejledning, yder vi 10 års KPK garanti som følgende:
På KPK’s DVV mærkede produkter yder vi 10 års garanti bestående af 5 års DVV garanti samt rudeproducent-garanti. I henhold til brancheforeningen VinduesIndustrien, plus KpK udvidet garanti i alt 10 års garanti.Vinduesindustriens DVV garanti finder du her: DVV-garanti Vinduesindustriens rudeproducent-garanti, bilag 21, finder du her: Rude-garanti

Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter:

• Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade.
• Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m.
• Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
• Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Vindues Industriens bilag 20: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder.

Reklamationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter levering

• Tæthed for døre med 1-punkts lås
• Vand, der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre
• Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i KPK’s prisliste
• Pladedøre og fyldinger er undtaget KPK’s udvidede garanti. Her gælder 5 års DVV garanti som standard.
• På el-tilbehør generelt ydes 1 års garanti.

I tilfælde, hvor bundglaslister er af træ, samt døre med træbundstykke, kan holdbarheden af overfladebehandlingen på disse ikke forventes at svare til den øvrige overflade, hvorfor der kræves en
hyppigere vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til KPK-brugervejledningens afsnit om: Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer

På grund af den høje isoleringsevne i lavenergiprodukter kan der i visse vejrsituationer forbigående dannes dug på den udvendige side af termoruden.

QB-400 2021.02

Lad os kontakte dig og snakke om mulighederne for nye vinduer og døre